"SALWADOR" Biuro Rachunkowe s.c.

 
O nas      Zakres usług
Biuro Rachunkowe "SALWADOR" w Szczecinie świadczy usługi w zakresie:

·         prowadzenie ksiąg handlowych,

·         prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

·         ewidencji ryczałtu,

·         pełnej obsługi kadrowo-płacowej,

·         wyprowadzania zaległości,

·         pomocy przy założeniu działalności gospodarczej.
 

Oferujemy możliwość dojazdu do klienta po odbiór dokumentów.

 
 

W zakresie prowadzenia podatkowej ksiągi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu oferujemy:

·         dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu,

·         prowadzenie ewidencji wyposażenia,

·         sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych,

·         ustalanie wysokości  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,

·         prowadzenie ewidencji VAT,

·         sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,

·         przygotowanie dowodu wpłaty  lub przelewu na poszczególne podatki.

 
 

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

·         umowy o pracę, zlecenia i dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,

·         listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,

·         dokumentacje rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

·         imienne karty przychodów pracownika,

·         kartotekę pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

·         ewidencje urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),

·         ewidencje świadczeń socjalnych,

·         ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,

·         dokumentacje obrachunkową do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4R,PIT 8A),

·         zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

·         zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

·         gotówkowe dowody wpłaty lub przelewy wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.